Vägen mot ett Comprehensive cancer centre

Den 13 maj blev Sahlgrenska Cancer Center ackrediterat och är sedan dess Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Ackrediteringen är ett led i arbetet med att kvalitetssäkra vård och forskning inom cancerområdet. Det är ett kvitto på att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande cancersjukhus

Arbetet med ackrediteringen har pågått sedan 2019 och sker i samverkan med Sahlgrenska Akademin och Regionalt Cancercentrum Väst. 

Under hösten 2020 gjordes en omfattande kvalitativ och kvantitativ självutvärdering av verksamheter kopplade till cancersjukvården. 1 april lämnades materialet in till organisationen som ansvarar för ackrediteringen, OECI (Organisation European Cancer Institute). 

Den 7-9 juni 2021 tog Sahlgrenska Cancer Center emot företrädare för OECI för en så kallad audit, som fick ske digitalt på grund av pandemin. Den följdes av ett fysiskt besök 23 februari 2022. I återkopplingarna lyftes att såväl forskning och vård som lokaler och personalens kompetens håller hög kvalitet. Delegationen pekade särskilt på det stora engagemang som finns bland medarbetarna, på alla nivåer i organisationen. Och den 13 maj 2022 kom beskedet att OECI ackrediterat Sahlgrenska till ett Comprehensive Cancer Centre.

Läs mer: Sahlgrenska Universitetssjukhuset står värd för Nordens första Comprehensive Cancer Centre-konferens i Göteborg | Sahlgrenskaliv