Barncancercentrum mottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - torsdag 7:30 - 8:15
 • måndag - torsdag 9:00 - 11:00
 • måndag - torsdag 13:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 8:15
 • fredag 9:00 - 11:00
 • fredag 13:00 - 15:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 4, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Barncancercentrum mottagning
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig under 18 år med tumörsjukdom, leukemi, hjärntumör eller övriga barntumörer. Vi behandlar också barn med speciella blod- och immunbristsjukdomar.

Vid ditt besök hos oss

Barncancercentrums mottagning finns på plan 2 i den äldre delen av Drottnings Silvias barnsjukhus.

Mottagningen består av flera delar. På Hematologimottagningen kommer barn med benigna hematologiska sjukdomar. På PALT-mottagningen följs barn och ungdomar upp under och efter cancerbehandlingen. På Uppföljningsmottagningen erbjuds besök efter avslutade tumörkontroller. Här är fokus på information och uppföljning av sena biverkningar av cancerbehandlingen. Till SCT-mottagningen kommer barn inför och efter en stamcellstransplantation.

Ibland erbjuder vi videomöte som alternativ till ett fysiskt besök.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, barnsjuksköterska, sjuksköterska, konsultsjuksköterska, läkare, sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst och diakon. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kajsa Brostedt

Avdelningschef

Telefonnummer

Kristina Isacson

Avdelningschef

Telefonnummer

Thorsteinn Gunnarsson

Verksamhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - torsdag 7:30 - 8:15
 • måndag - torsdag 9:00 - 11:00
 • måndag - torsdag 13:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 8:15
 • fredag 9:00 - 11:00
 • fredag 13:00 - 15:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 4, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Barncancercentrum mottagning
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig under 18 år med tumörsjukdom, leukemi, hjärntumör eller övriga barntumörer. Vi behandlar också barn med speciella blod- och immunbristsjukdomar.

Vid ditt besök hos oss

Barncancercentrums mottagning finns på plan 2 i den äldre delen av Drottnings Silvias barnsjukhus.

Mottagningen består av flera delar. På Hematologimottagningen kommer barn med benigna hematologiska sjukdomar. På PALT-mottagningen följs barn och ungdomar upp under och efter cancerbehandlingen. På Uppföljningsmottagningen erbjuds besök efter avslutade tumörkontroller. Här är fokus på information och uppföljning av sena biverkningar av cancerbehandlingen. Till SCT-mottagningen kommer barn inför och efter en stamcellstransplantation.

Ibland erbjuder vi videomöte som alternativ till ett fysiskt besök.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, barnsjuksköterska, sjuksköterska, konsultsjuksköterska, läkare, sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst och diakon. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Kajsa Brostedt

Avdelningschef

Telefonnummer

Kristina Isacson

Avdelningschef

Telefonnummer

Thorsteinn Gunnarsson

Verksamhetschef

Telefonnummer

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen