Enheter

Enheter Ögonsjukvård

 • Akutmottagning ögon Mölndal

  Vi vänder oss till dig med plötslig ögonsjukdom eller ögonskador som kräver undersökning av ögonspecialist.

 • Avdelning 205

  Vi tar emot dig med medicinsk eller kirurgisk ögonsjukdom, som exempelvis näthinneavlossning, glaskroppsblödning eller infektion på hornhinnan. 

 • Bakre segmentmottagning ögon Mölndal

  Vi vänder oss till dig som har sjukdom i ögats glaskropp eller näthinna och kan behöva bli behandlad med kirurgi. 

 • Neurooftalmologisk mottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med ögonkomplikationer som är kopplade till nervsystemet. Synnerven förmedlar impulser till syncentrum i hjärnan. Det kan uppkomma förändringar i synnerven, synbanor och syncentrum som exempelvis staspapill, nystagmus och optikusneurit.

 • Operation 2 Mölndal

  Vi tar emot dig som behöver ögonkirurgi. Några exempel på operationer som utförs hos oss är glaskroppsoperationer och kataraktoperationer. 

 • Preoperativ mottagning operation 2 Mölndal

  Vi tar emot dig som behöver ögonkirurgi. Några exempel på operationer som utförs hos oss är glaskroppsoperationer och kataraktoperationer. 

 • Utredningsteam för CVI (cerebral synskada)

  En cerebral synskada, CVI (Cerebral Visual Impairment) påverkar oftast den visuella perceptionen, det vill säga förmågan att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintryck, men kan också påverka synfunktionen, exempelvis synskärpa och synfält. Hur svårigheterna yttrar sig och påverkar barnets omvärldsuppfattning, utveckling och inlärning är individuellt. Därför bör barnet utredas av ett multidisciplinärt team som kan ställa diagnos och rekommendera åtgärder. Utredningsteamet för cerebral synskada startade hösten 2020 och vi finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (lokal: Ögonmottagning Högsbo Närsjukhus) i Göteborg. Vi tar emot barn och ungdomar 4–18 år, i första hand från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

 • Ögonkirurgisk mottagning Mölndal

  Vi vänder oss till dig med ögonkomplikationer som är inriktade på ögats främre delar som kan behandlas med kirurgi. De vanligaste sjukdomarna hos oss är grå starr (katarakt), grön starr (glaukom) och problem med ögonlock eller hornhinna. 

 • Ögonmottagning barn

  Vi vänder oss till dig under 17 år som behöver undersöka dina ögon. Vi tar också emot dig som är vuxen och inneliggande på Östra sjukhuset. Vi utför skelningsoperationer, undersökningar i narkos och elektrofysiologisk utredning. 

 • Ögonmottagning Högsbo

  På Ögonmottagning Högsbo arbetar vi i huvudsak med grön starr (glaukom) och barn med synsvårigheter. Ögonmottagningen på Högsbo sjukhus tillhör numer verksamhet Ögonsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

 • Ögonmottagning Kungälv

  Vi vänder oss till dig med allmänna ögonsjukdomar, grön starr, sjukdomar i näthinnans kärl eller gula fläcken. Du med diabetes behandlas och erbjuds också förebyggande kontroller av diabetesförändringar. Vi är en del av ögonsjukvården vid Mölndals sjukhus. 

 • Ögonmottagning Mölndal

  Vi vänder oss till dig med allmänna ögonsjukdomar, grön starr, sjukdomar i näthinnans kärl eller gula fläcken. Vår mottagning är uppdelad i fyra delar: Allmänteam, Glaukomteam, Medicinsk retina och Barnteam. 

Chatta med Liv