Utredningsteam för cerebral synskada

En cerebral synskada innebär att hjärnan inte kan processa eller tolka information från ögon och synbanor. Utredningsteamet för cerebral synskada startade hösten 2020 och vi finns på Ögonmottagningen på Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. Vi tar emot barn och ungdomar 4–18 år, i första hand från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Söka vård hos oss

För att söka vård hos oss behöver vi få en remiss som beskriver dina besvär. Den som skriver remissen kan vara ansvarig läkare inom ögonsjukvård, barnavårdscentral, barn- och ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, barnneuropsykiatrin, barnsjukhus, barn- och ungdomshabilitering eller syncentral.

När vi tar emot en remiss gör vi en individuell bedömning, utreder och ställer eventuell diagnos. Vi återkopplar sedan till din familj och till den vårdgivare som skickat remissen. I samråd med din familj informerar vi också personal i förskola eller skola och syncentral.

Blankett för remiss till vårt team.

Vi som arbetar här

I vårt utredningsteam ingår administrativ koordinator, ögonläkare, ortoptist, synpedagog, specialpedagog, neuropsykolog och barnneurolog.

Administrativ koordinator

Vår administrativa koordinator skickar ut kallelser till våra patienter, samlar in information, sammanställer utskick till vårt team med mera.

Barnneurolog

Vår barnneurolog utreder om ditt synproblem beror på hur hjärnan hanterar synintrycken eller om det finns någon annan orsak till dina besvär. Barnneurologen bedömer tidigare undersökningar du genomgått och eventuellt behöver du genomgå en neurologisk undersökning hos oss. Tillsammans med teamet sammanfattar neurologen vad vi har kommit fram till efter din utredning och vad orsaken till ditt synproblem är.

Neuropsykolog

Hos vår neuropsykolog får du göra ett begåvningstest och ett test av din visuella perception. Vi undersöker bland annat hur du uppfattar och tolkar bilder och figurer. Du får olika uppgifter där du ska bygga med klossar, rita och tänka logiskt. Vi testar även din språkliga förståelse. Syftet med de här testerna är att kartlägga din kognitiva nivå och din förmåga till visuell och visuospatial perception. Ibland kan de här testerna inte genomföras och då gör vi istället en intervju med dina föräldrar.

Ortoptist

Vår ortoptist testar din synskärpa för nära och långt håll, mäter eventuellt brytningsfel och kontrollerar om du är i behov av glasögon. Ortoptisten undersöker även om det finns någon skelning, bedömer ögonens rörelser och deras förmåga till samsyn. Du kan också få genomgå undersökning av synfält och färgsinne.

Specialpedagog

Vår specialpedagog har kunskap om hur barns typiska utveckling brukar se ut och vilka funktionella och pedagogiska konsekvenser en cerebral synskada kan föra med sig och kan bedöma vad det kan innebära för dig. Specialpedagogen har också kunskap om pedagogiska strategier som är viktiga att förmedla till specialpedagog på din förskola eller skola. När din utredning är klar erbjuder vi din skola eller förskola ett till två tillfällen för konsultation och rådgivning.

Synpedagog

Vår synpedagog kartlägger hur din funktionella syn fungerar. I kartläggningen ingår bland annat bedömning av din visuella perception och synskärpa, ditt synfält, kontrastseende och färgseende samt dina ögons samsyn. Syftet med bedömningarna är att kartlägga dina visuella styrkor och svagheter. Vi går även igenom ett frågeformulär tillsammans med dina föräldrar.

Ögonläkare

Vår ögonläkare undersöker dina ögon för att se att alla strukturer är normalt utvecklade. För att läkaren ska kunna se näthinnan inne i ditt öga får du pupillvidgande ögondroppar. Det tar 30 minuter innan de verkar och först då kan läkaren bedöma din näthinna. Efter att du fått ögondropparna passar vi också på att mäta brytningen för att ta reda på om glasögon kan förbättra din synskärpa. Brytningen mäts genom att du får titta i en kameraliknande apparat. Ibland tar vi också kort på näthinnan med en specialkamera.

Om vi inte säkert vet att du ser eller är osäkra på din synförmåga kan vi behöva göra en undersökning som heter VEP (Visual Evoked Potential). Undersökningen går till så att du får sitta i din förälders knä och titta in i en apparat med en blinkande lampa. Du får elektroder fastsatta i hårbotten, i bakhuvudet och på huden invid dina ögon. Vi kan då mäta om synintrycken tar sig via synbanorna till syncentrum i bakhuvudet eller inte. Undersökningen tar cirka 20 minuter.

Fakta om cerebral synskada

En cerebral synskada, CVI (Cerebral Visual Impairment) innebär att hjärnan inte kan processa eller tolka information från ögon och synbanor. Skadan påverkar oftast den visuella perceptionen, det vill säga förmågan att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintryck, men kan också påverka synskärpa och synfält. CVI är den vanligaste orsaken till synskador hos barn. Hur svårigheterna yttrar sig och påverkar barnets omvärldsuppfattning, utveckling och inlärning är individuellt. Därför bör barnet utredas av ett multidisciplinärt team som kan ställa diagnos och rekommendera åtgärder.

CVI Scotland

Du kan lära dig mer om CVI hos CVI Scotland (på engelska).

Chatta med Liv