Analyser vid artritmisstanke

Tabellen över analyser vid artritmisstanke

Utarbetad av P. Axelsson och P. Fredrikson.

Trauma

Typ av artrit: Trauma

Insjuknande: Urakut

En / flera leder: En

Direkt mikroskopi: -

Ledvätske analys: -

Färg på punktat: Ua. Alt blod / fett

Blod analys: -

Övrigt: Anamnes på kontusion - distorsion. Röntgen – fraktur?


Bakteriell

Typ av artrit: Bakteriell

Insjuknande: Snabbt

En / flera leder: En

Direkt mikroskopi: Direkt färgning av bakterier

Ledvätske analys: Led-LPK > 70 –200, Led-glu <50% av p-glu, Led-laktat >7 mmol/L, Odling!!! Aerob+Anaerob x2

Färg på punktat: Grumlig, purulent

Blod analys: LPK, CRP, Glu,

Övrigt: Behöver inte vara påverkad patient. Drabbar sällan i övrigt friska individer. Röntgen – främmande kropp?


Reaktiv

Typ av artrit: Reaktiv

Insjuknande: 1-5 v efter infektion

En / flera leder: Flera

Direkt mikroskopi: -

Ledvätske analys: -

Färg på punktat: Normal

Blod analys: - (ev. Hep-C)

Övrigt: Anamnes för diagnos – tarm eller urogenital infektion. Utlandsvistelse? Hep-C artrit kan ge samma bild som vid RA-debut.


Gikt

Typ av artrit: Gikt

Insjuknande: Urakut

En / flera leder: En

Direkt mikroskopi: Polarisation - kristaller

Ledvätske analys: Led-LPK kan vara kraftigt förhöjd, ovanligt >70

Färg på punktat: Gulnad filmjölk

Blod analys: s-urat > 450 mmol/L. SR, CRP vanl. förhöjd.

Övrigt: Drabbar ofta äldre, diuretika beh, njur insuff, alkohol misbrukare. S-urat kan dock vara inom ref. värde, ovanligt <350


Pyrofosfat

Typ av artrit: Pyrofosfat

Insjuknande: Akut

En / flera leder: En

Direkt mikroskopi: Polarisation - kristaller

Ledvätske analys: Led-LPK 5 – 50, kan vara kraftigt förhöjd, ovanligt >70 dock

Färg på punktat: Filmjölk

Blod analys: SR, CRP, s-urat, el-leverstatus

Övrigt: Röntgen – chondrocalcinos, artros. Vanligen äldre pat. Ofta artros.
Vanligen större leder (ev. handled).


Artros synovit

Typ av artrit: Artros synovit

Insjuknande: Långsam

En / flera leder: En

Direkt mikroskopi: -

Ledvätske analys: Ökad mängd ledvätska, möjligen förhöjt Led-LPK

Färg på punktat: Ev. ngt mörkare

Blod analys: -

Övrigt: Belastande bilder på röntgen kan ge tecken på sänkt ledspringa.


Psoriasis

Typ av artrit: Psoriasis

Insjuknande: Långsam

En / flera leder: En eller flera

Direkt mikroskopi: Polarisation - kristaller

Ledvätske analys: Led-LPK förhöjt

Färg på punktat: -

Blod analys: RF, SR, CRP

Övrigt: Polyartrit i småleder, ffa. DIP-leder. Nagelförändringar. Kontrollera kriterier för psoriasisartrit vid misstanke.


Reumatoid

Typ av artrit: Reumatoid

Insjuknande: Långsam / smygande

En / flera leder: >3 leder, symetriskt engagemang

Direkt mikroskopi: -

Ledvätske analys: -

Färg på punktat: -

Blod analys: Anti-CCP (diagnostiskt), RF (70%), SR, CRP

Övrigt: Allmän trötthet. Röntgen-periartikulär urkalkning, usurer, sänkt ledspringa. Artrit i PIP, MCP, handled. EJ i DIP. Kontroller kriterier vid misstanke. (Symtom > 6 v samt 4/7 kriterier)