Mall för diagnostisering av nervkompressioner

Mall för diagnostisering av nervkompMall för diagnostisering av nervkompressioner, Axelsson, P., & Fredrikson, P.
Mall för diagnostisering av nervkompressioner

Utarbetad av P. Axelsson och P. Fredrikson, grafisk redigering av Clancy Karlsson

Medianus

Nervkompression

Medianus

 • Karpaltunnelsyndrom
 • Pronatorsyndrom

Inspektion

 • Atrofi av thenarmuskelatur

Palpation

 • Mellan Palmaris longus och Flexor carpi radialis senal
 • Pronatorslitsen (Endast pronatorsyndrom)

Motoriskt test

 • Palmarabduktion av tumme (APB)
 • Smärta vid test av FDS dig III (Endast pronatorsyndrom)

Övriga test

 • Phalens test
 • Tinels tecken - karpaltunneln
 • Aktiv pronation mot motstand (Endast pronatorsyndrom)
 • Tinels tecken - pronator slitsen (Endast pronatorsyndrom)

Ulnaris

Nervkompression

Ulnaris

 • Låg (handled)
 • Hög (armbåge)

Inspektion

 • Atrofi av interosseus och hypothenarmuskelatur
 • Kloställning i ring och lillfinger
 • Lillfingret står abducerat

Palpation

 • Perkussionsömhet Guyons kanal
 • Palpationsömhet över sulcus n. ulnaris (Endast hög ulnaris kompression)

Motoriskt test

 • Fingerspretning (dorsala interosséer)
 • Pekfingerspretning (1:a dos. Inter.)
 • Flexion i DIP-led, (FDP dig IV)

Övriga test

 • Tinels tecken - Guyons kanal
 • Tinels tecken - sulcus n. ulnaris (Endast hög ulnaris kompression)
 • Ihållande maximal armbågsflexion (Endast hög ulnaris kompression)

Radialis

Nervkompression

Radialis

Inspektion

 -

Palpation

 • Palpationsömhet över Froshes arkad

Motoriskt test

 • Fingerextension i MCP (EDC)
 • Tumextension (EPL)

Övriga test

 -