Tryckkammarbehandling av dykarsjuka

Dykarsjuka innebär att kvävgasbubblor har bildats i kroppens vävnader. Detta kan ge upphov till skador dels pga störd cirkulation och störd syretillförsel, dels genom att bubblor också kan utöva tryck på omgivande vävnad, tex nerver.

Dykarsjuka behandlas i tryckkammare och effekterna är flera.

  • Det ökade trycket gör att kvävgasbubblorna minskar i storlek. Kvävgasen löser sig också i blodet och lämnar kroppen via lungorna.
  • Genom att andas 100 % syrgas kan kvävet lösa sig snabbare i blodet (=diffusion). Därmed blir man fortare av med kvävgasöverskottet och bubblorna.
  • Dessutom gör den ökade syrgasmängden att den skadade vävnaden kan återhämta sig snabbare.

Det brukar räcka med en behandling, enligt tabell B 6 = fem timmar.

Målet med tryckkammarbehandlingen är att få bort eller minska dina symptom/skador av dykarsjukan.