Tryckkammarbehandling av strålskadad vävnad

Du som behandlats med strålning mot din cancer kan som en oönskad bieffekt fått en skada på vävnader. Tillståndet ger försämrad cirkulation och syresättning, dvs. syrebrist i vävnaderna i det strålbehandlade området. Det kan t ex leda till lättblödande slemhinnor, sår eller fistlar som inte läker.

Genom att andas syrgas i en mask, under förhöjt tryck, kommer en ökad mängd syrgas att lösa sig i blodet och föras ut till den skadade vävnaden. Det stimulerar nya celler att bildas, nya kapillärer (= minsta blodkärlen i kroppen) kan växa till, vävnader läker. Dessutom stimuleras kroppens immunförsvar och syrgasen hämmar vissa bakterier.

Att bilda nya kapillärer är en långsam process. Därför krävs ca 40 behandlingar i tryckkammaren för att få resultat. Det betyder 2 timmar i tryckkammaren varje dag, måndag – fredag. Man är ”ledig” lördag och söndag.

Målet med din tryckkammarbehandling är att bilda nya kapillärer och förbättra cirkulationen. Därigenom ökar möjligheterna att läka skadade slemhinnor eller andra vävnader och därigenom minska dina besvär.