Tryckkammarbehandling av strålskadat ben eller vävnad

Du som behandlats med strålning mot din cancer kan som en oönskad bieffekt fått en skada på ben eller vävnader. Tillståndet ger försämrad cirkulation och syresättning, dvs. syrebrist i vävnaderna i det strålbehandlade området. Det kan t ex leda till lättblödande slemhinnor, sår eller fistlar som inte läker, eller tänder som måste dras ut.

Genom att andas syrgas i en mask, under förhöjt tryck, kommer en ökad mängd syrgas att lösa sig i blodet och föras ut till den skadade vävnaden. Det stimulerar nya celler att bildas, nya kapillärer (= minsta blodkärlen i kroppen) kan växa till, vävnader läker, gammalt ben bryts ner och nya benceller kan bildas (=nytt ben). Dessutom stimuleras kroppens immunförsvar och syrgasen hämmar vissa bakterier.

Att bilda nya kapillärer är en långsam process. Därför krävs 30 – 40 behandlingar i tryckkammaren för att få resultat. Det betyder 2 timmar i tryckkammaren varje dag, måndag – fredag. Man är ”ledig” lördag och söndag. Om du skall få titanskruvar inopererade kommer du att få tryckkammarbehandling både före och efter operationen. Detta för att skruvarna skall läka fast bättre.

Målet med din tryckkammarbehandling är att bilda nya kapillärer och förbättra cirkulationen. Därigenom ökar möjligheterna att läka eventuella sår, fistlar, skadade vävnader samt möjligheterna för benläkning ökar.