Tryckkammarbehandling av svårläkta sår

Att en del sår har svårare att läka kan bero på att sårområdet får för lite syre. Det kan bero på dålig cirkulation, att det finns för få kapillärer (=minsta blodkärlen i kroppen) i området. Det här tillståndet förekommer vid t ex diabetes sår.

Genom att andas syrgas i en mask under förhöjt tryck, kan en ökad mängd syrgas lösa sig i blodet och sedan föras ut till den skadade vävnaden. Där stimuleras nybildning av kapillärer som växer in i sårområdet. Det leder till bättre sårläkning bl a genom bättre syreförsörjning.

Att bilda nya kapillärer är en långsam process. Därför krävs ca 40 behandlingar i tryckkammaren för att få resultat. Det betyder 2 timmar i tryckkammaren varje dag, måndag – fredag. Man är ”ledig” lördag och söndag.

Ibland kan man få mer ont då vävnaderna syresätts och läker. Det är helt normalt och kan vara ett tecken på att vävnaderna blir friskare.

Målet med tryckkammarbehandlingen är att bilda nya kapillärer och förbättra cirkulationen. Därigenom ökar möjligheterna till förbättrad sårläkning.