Uppföljning av vaskulära anomalier

Infantila hemangiom

Oavsett om barn med infantila hemangiom erhåller behandling eller om detta inte är nödvändigt, kommer dessa barn att följas med regelbundna återbesök särskilt under de första månaderna, då den förväntade tillväxten sker och då komplikationer kan tillstöta.

Kärlmissbildningar

De behandlingar som står till buds idag för kärlmissbildningar, innebär sällan att man helt kan få bort dessa. Behandlingarna kan minska storleken på kärlmissbildningen, vilket kan innebära minskad smärta och ökat välmående generellt. Patienter med kärlmissbildningar får därför räkna med långvarig kontakt och uppföljning av det vaskulära teamet, eller om patienten bor utanför Sahlgrenska´s upptagningsområde att hemortsläkaren har kontakt med kärlteamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Textansvariga är Madiha Söfteland och Metin Tovi