Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerad mobil röntgen

Mobil röntgen syftar till att använda digitaliseringens möjligheter för att effektivisera patientens resa i vården vid omställningen till Nära Vård. För att skapa värde för personer med misstänkt höftfraktur syftar ”Personcentrerad Mobil Röntgen” till att möjliggöra en fortsatt vård i hemmet då ingen fraktur föreligger eller en värdeskapande patientresa med operation inom slutenvården.

Fokus för projektet är akuta fallskador på äldreboenden. Fallskador hos äldre är ett stort samhällsproblem och den vanligaste orsaken till att äldre vårdas i akutsjukvård. Årligen drabbas 18 000 av höftfraktur i Sverige och det har varit konstant under flera år. Med en ökande andel äldre visar prognoser på en ökning till 30 000 per år fram till 2050. Akut operation är nödvändig och snabb handläggning minskar risken för komplikationer, förlängd vårdtid och dödlighet.

I VGR utförs röntgen inom slutenvården. För personer med misstänkt höftfraktur medför detta en transport till sjukhus för en diagnos oaktat om det föreligger en fraktur eller inte. Det är visat att ca 30 % av de som röntgas för misstänkt höftfraktur inte har någon fraktur eller en fraktur som kan behandlas konservativt tex stabil bäckenfraktur.

Förflyttning från eget boende till slutenvården kan vara en mental belastning för äldre personer och kan orsaka akuta förvirringstillstånd, trycksår samt onödig inskrivning på sjukhus. För att skapa värde för personer med misstänkt höftfraktur syftar ”Personcentrerad Mobil Röntgen” till att möjliggöra en fortsatt vård i hemmet då ingen fraktur föreligger eller en värdeskapande patientresa med operation inom slutenvården.

Det föreligger ett ökat behov av samverkan, mellan de aktörer som bedriver vård och omsorg, då omställningen mot en god och nära vård har satt sig som begrepp. Projektet drivs utifrån metoden för "läranderum" med tjänstedesign som verktyg för att stärka ett personcentrerat arbetssätt. Region och kommun samt patient/anhörig har samlats i workshops och lärande över gränserna har skapat förutsättningar för att en god och nära vård kan möjliggöras för personer vid fallskada med misstänkt höftfraktur.

Projektet 2022

  • Fortsatt test, utveckling och utökning
  • Vård i glesbygd
  • Kriminalvården
  • Närsjukvårdsteam
  • Palliativ vård
  • Röntgen i ordinärt boende

Tony Jurkiewicz

Projektledare och röntgensjuksköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Robert Höglind

Verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-18 10:11