Resursgrupps-ACT

Resursgrupps-ACT, (R-ACT) är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården.

RACT är ett samhällsbaserat program för behandling och rehabilitering av alla former av psykiska sjukdomar som exempelvis depression, schizofreni, andra psykoser, ångesttillstånd och beroendetillstånd. Programmet omfattar strategier som är tillämpningsbara i primärvård, specialiserad psykiatri och socialtjänst. Det bygger på forskning och praktiska erfarenheter från Sverige och från andra ställen runt om i världen. 

Utmärkande för R-ACT är resursgruppen som utgör navet i arbetet. I R-ACT är det patientens individuella behov, mål och prioriteringar som styr arbetet mot återhämtning.

Utöver brukaren består resursgruppen av de närstående, yrkes- eller myndighetskontakter som patienten själv väljer ut. I resursgruppen ingår alltid patientens Case Manager och läkare. Resursgruppen träffas regelbundet. R-ACT är en manualbaserad modell. Den hjälper patienten att planera, genomföra och utvärdera sin behandling tillsammans med vården.

Case Manager

Den som arbetar med R-ACT kallas för Case Manager. Case managern ansvarar för att samordna, utreda, planera, genomföra och följa upp vården av patienten.

Målgrupp för R-ACT

  • primärt vuxna personer
  • med ett stort vårdbehov och oftast flera funktionsnedsättningar inom olika områden oavsett diagnos
  • som har eller behöver kontakt med både kommunen och den psykiatriska sjukvården
  • även vid samsjuklighet med missbruk
  • dem som av varierande skäl har behov av bättre samordnade insatser

Forskningen om psykiatrisk behandling visar på följande resultat:

  • Utan behandling får cirka 80 procent av patienter med schizofreni återfall i psykos under loppet av ett år.
  • Av dem som behandlas med antipsykosmedicin får cirka 40 procent återfall inom ett år.
  • Av dem som behandlas både med medicin och psykosociala insatser får cirka 20 procent återfall inom ett år.
  • Om man systematiskt samordnar medicineringen och de psykosociala insatserna kan siffran pressas ner mot 10 procent.

e-Arbetsbok

Boken är en handbok i tre delar, en teoridel, en praktisk del och en del innehållande arbetsblad. E-arbetsboken ger grundläggande kunskap och information om hur man arbetar med resursgrupper enligt R-ACT.
Författarna till arbetsboken förordar i fortsättningen det gemensamma namnet Resursgrupps-ACT.  Metoden är sedan tidigare känt under flera namn; Integrerad Psykiatri, Vård- och stödsamordning, Case Management och resursgruppsstöd med flera.