Mer om genetisk testning

Enligt Lagen om genetisk integritet (LGI, 2006:351) ska barn under 18 år inte erbjudas genetisk testning för sjukdomar som bryter ut först i vuxen ålder om det inte finns någon medicinsk nytta under barnaåren med en sådan utredning. Med medicinsk nytta menas till exempel att det finns förebyggande behandling eller möjlighet till uppföljande kontroller. Lagen har som syfte att värna om barnens genetiska integritet och självbestämmande.