Mer om genetisk vägledning

Möjlighet till genetisk testning innebär inte att du ska testa dig. Precis som du har rätt att ta reda på ditt anlag har du också rätt att inte veta, rätt att avstå från testning.

Vid genetisk vägledning får du därför endast just vägledning, inte råd. Vägledningsprocessens utformning kan se olika ut då den utgår från dig och dina frågor. Förhoppningsvis bidrar genetisk vägledning till att ett beslut, som är rätt för just dig, mognar fram.

Under vägledningsprocessen ställs du inför viktiga frågor om framtiden:

  • Vad innebär arvsanlaget för dig och för familjen/släkten?
  • Hur ser ärftlighetsmönstret ut för just den här diagnosen?
  • Vad är sannolikheten att du/ni får ett barn med sjukdomen
  • Kommer din testning eller kunskap om dina anlag påverka dig och dina närmaste?
  • Vilka konsekvenser kommer testresultatet ha för dina livsplaner?
  • Hur tror du att du kommer reagera?
  • Kommer du behöva extra stöd efter testningen?
  • Hur kommer du förvalta kunskap om dina testresultat?
  • Är det rätt tid för dig att testa dig just nu?
  • Varför vill du testa dig?