Expertteamet för tarmsvikt

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

Det finns flera orsaker till tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet. Tarmsvikt uppstår när tarmen inte kan ta upp tillräcklig mycket vätska och näring. Det i sin tur beror på att tarmen antingen är för sjuk för att fungera tillfredställande eller har skadats och genomgått förkortande kirurgi. När kroppen inte själv kan ta upp vätska och näring behöver patienterna istället få den genom en permanent infart i blodkärlen. Det innebär att blodkärlen blir patientens livlina. Går kärlen sönder är transplantation den enda lösningen. När det gäller transplantationer är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett av de fem största centrumen i norra Europa för patientgruppen.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.