Expertteamet

Tarmsviktcentrum är ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum, där man samlar all kompetens kring tillståndet i en gemensam organisation. I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterolog, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition. Det finns också ett nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens närstående samt hemsjukvård.

Specialiteter som är viktiga är till exempel dietister, stomiterapeuter, nutritionssköterskor, barnkirurger, barn- och vuxengastroenterologer, transplantationskirurger och läkare specialiserade inom klinisk nutrition. En strukturerad vårdkedja för patienter med tarmsvikt är av största vikt. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med multidisciplinära konferenser. Ett förfinat omhändertagande, i hemmet och på sjukhus, förbättrar utsikterna att patienterna ska klara sig bra över tid. Vårt arbetssätt förkortar kommunikationsvägar, effektiviserar, koncentrerar och förfina vården, och gagnar på så sätt patienten. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt. Kärnteamet har möte varje vecka, ytterligare professioner konsulteras vid behov som röntgen, patologen och infektion.

Ingår i expertteamet

Vuxenteamet

 • Expertteamsansvarig Jan Brun, gastroenterolog, enhetschef Tarmsviktcentrum (TSC)
 • Expertteamskoordinatorer Viktoria Westerlund, sjuksköterska, Elisabeth Bengtsson, sjuksköterska och Helena Troedsson, sjuksköterska
 • Specialist inom klinisk nutrition Lars Ellegård, Ingvar Bosaeus
 • Kolorektalkirurg Lars Börjesson
 • Dietist Anna Giselsson Bjerklund
 • Gastroenterolog Jonas Varkey, Antonios Kelepouris
 • Hälso- och sjukvårdskurator Annika Olsson

Barnteamet

 • Expertteamsansvarig Helena Borg, barnkirurg
 • Expertteamskoordinatorer Anna-Carin Gullander och Elisabeth Nilebäck
 • Gastroenterolog Nils Ekvall, Audur Gudjonsdottir, Timo Käppi, Robert Saalman, Gabriella Seidal
 • Barnkirurg Sara Persson
 • Transplantationskirurg Marcus Gäbel, Gustaf Herlenius, William Bennet, Niklas Kvarnströ, Ulrika Skogsberg
 • Psykolog Anna Kleiberg
 • Dietist Mikaela Korner
 • Nutritionssköterska Malin Leidzén, Lisen Andersson, Anna-Carin Gullander, Elisabeth Nilebäck