ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö medlemmar i ERNICA, det europeiska referensnätverket för ärftliga och medfödda gastrointestinala missbildningar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte medlemmar.

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård inom tarmsvikt, men arbete pågår.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset