Expertteamet för Cystisk fibros (CF) hos barn

Beskrivning av diagnosen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontaktuppgifter till teamet.