Expertteamet för sällsynta lungsjukdomar hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontaktuppgifter till teamet.

Icke-CF-bronkiektasier

Diagnoser som ingår med ev. länkar.


Interstitiell lungsjukdom

Diagnoser som ingår med ev. länkar.


Primär ciliär dyskinesi

Diagnoser som ingår med ev. länkar.


Andra sällsynta lungsjukdomar

Diagnoser som ingår med ev. länkar.