Expertteamet för sällsynta mitokondriella sjukdomar hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Marina Olofsson Jansson, sjuksköterska, koordinator, marina.olofsson@vgregion.se 

Niklas Darin, barnneurolog, expertteamsansvarig, niklas.darin@vgregion.se

Övriga medverkande

Antri Savvidou, barnneurolog
Elizabeth Jennions, barnneurolog
Kalliopi Sofou, barnneurolog
Ellen Odeus, specialistarbetsterapeut
Elke Schubert, fysioterapeut
Katarina Johansson, fysioterapeut
Anette Ekelund, dietist
Ellen Karlge Nilsson, dietist
Jenny Velund, kurator
Colin Reilly, neuropsykolog
Anna Noren, psykolog

Föreläsning

Mitokondriella sjukdomar

Samarbetspartners
Neuromuskulärt team (för vuxna med mitokondriell sjukdom) Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Mitochondrial Clinical Research Network (MCRN) – ett europeiskt nätverk för forskning om mitokondriella sjukdomar. Nedanstående centra deltar:
Vrije Universiteit Brussel, Belgien
Rigshopitalet, Köpenhamn, Danmark
Helsinki University Hospital, Helsingfors, Finland
Oulu University Hospital, Oulu, Finland
Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna
Haukeland Sykehus, Bergen Norge
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43