Expertteamet för sällsynta neurometabola sjukdomar hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Annika Alexandersson, barnsjuksköterska, annika.alexandersson@vgregion.se

Niklas Darin, docent och överläkare i barnneurologi, niklas.darin@vgregion.se

Övriga medverkande i teamet:
Kalliopi Sofou, neurolog
Eva Michael, neurolog

Elizabeth Jennions, neurolog

Antri Savvidou, neurolog
Elke Schubert Hjalmarsson, specialistfysioterapeut
Ellen Odeus, specialistarbetsterapeut
Anna Norén, psykolog
Jenny Velund, kurator
Anna Dahlberg, dietist

Karin Melbin, barnsjuksköterska

 

Föreläsning:

 

Neurometabola sjukdomar hos barn

Samarbetspartners

Klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk patologi och genetik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Habilitering och Hälsa, VGR

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Lysosomala sjukdomar

Lista över diagnoser som ingår med ev. länkar.


Medfödda störningar av glykosylering (CDG)

Lista med diagnoser som ingår plus ev. länkar


Peroxisomala sjukdomar

Lista med diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Störningar av neuromodulatorer och andra små molekyler (NOMS)

Lista med diagnoser som ingår plus ev. länkar