Expertteamet för sällsynta mitokondriella sjukdomar hos vuxna

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Karin Håkansson, sjuksköterska, teamkoordinator, Neuromuskulärt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 031-3426910, karin.hakansson@vgregion.se 

Christopher Lindberg, överläkare, Neuromuskulärt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vx 031-3421000

Övriga medverkande i teamet:

Elisabet Hammarén, fysioterapeut

Ulrika Edofsson, arbetsterapeut

Signe Gottfridsson, dietist

Malin Sixt Börjesson, logoped

I teamet ingår även kurator.

Föreläsning

Mitokondriella sjukdomar

Samarbetspartners

Barnneurologen,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige

Mitochondrial Clinical Research Network (MCRN) – ett europeiskt nätverk för forskning om mitokondriella sjukdomar. Nedanstående centra deltar:

Vrije Universiteit Brussel, Belgien
Rigshopitalet, Köpenhamn, Danmark
Helsinki University Hospital, Helsingfors, Finland
Oulu University Hospital, Oulu, Finland
Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna
Haukeland Sykehus, Bergen Norge
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
Gittan Kollberg, biolog, Klinisk kemi Sahlgrenska
Anders Oldfors, Professor,  Muskelpatologi, Patologen Sahlgrenska

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43