Expertteamet för sällsynta neuromuskulära sjukdomar hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut, teamkoordinator, 031-343 76 02, johanna.weichbrodt@vgregion.se

Anne-Berit Ekström, barnneurolog, anne-berit.ekstrom@vgregion.se 

Eva Michael, barnneurolog, eva.michael@vgregion.se

Lars Alberg, barnneurolog, lars.alberg@vgregion.se 

Kalliopi Sofou, barnneurolog, kalliopi.sofou@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

Niklas Darin, docent i barnneurologi, ansvarar för diagnostik av patienter som utreds för neuromuskulär sjukdom

Specialistfysioterapeuter vid muskelteamet, Regionhabiliteringen: 

Björn Klanac

Petra Staaf

Marie Gudmundsson

Specialistarbetsterapeuter vid muskelteamet, Regionhabiliteringen: 

Ulrika Edofsson

Johanna Weichbrodt

Föreläsning:

Neuromuskulära sjukdomar hos barn

Samarbetspartners
Neuromuskulärt team (för vuxna med neuromuskulär sjukdom) Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Habilitering och Hälsa, VGR
SMDF – Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning
Rehabiliteringscenter for muskelsvind
CINRG – The Cooperative International Neuromuscular Research Group

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43