Expertteamet för sällsynta neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Neuromuskulärt centrum Sahlgrenska