Nationellt Comprehensive Cancer Centre-möte

Datum och plats

Datum: 2 februari 2023 från kl 11:30

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stora Konferensrummet, Jubileumskliniken. Blå Stråket 2, Plan 4

Agenda

11:30: Lunch

12:15-12:30: Välkomna och introduktion, Claes Jönsson, ordförande Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

12:30-15:00: Hur ska CCC samverka?

  • Bidra till ny nationell cancerstrategi
  • Relation till RCC
  • Samverka kring europeiska ansökningar/samarbeten – Eva Jolly
  • Samverkan kring kliniska prövningar
  • Samarbete CCC - Cancerfonden

15:00: Kaffe

15:30-16:15: Status för nya CCC

  • Hur fortgår ackrediteringen?
  • Hur skall nationell samverkan se ut framöver

16:15-16:30: Avslutande diskussion