Borrelia

Borrelia är en infektion orsakad av bakterier som överförs via fästingbett.

Fästingen är som mest intensiv på vår och sensommar, men håller i sig till början av hösten. Fästingen trivs i fuktig, skuggig terräng med halvhögt gräs och brukar sitta på toppen av ett grässtrå. Det är därför barn ofta blir bitna högre upp på kroppen än vuxna, till exempel i nacken, hårfästet eller bakom öronen.

De bästa sätten för att skydda barnet och sig själv mot fästingbett är:

  • Att undvika typisk fästingterräng (se ovan)
  • Att klä sig skyddande vid sådan vistelse, det vill säga långärmat och med byxorna nedstoppade i stövlarna.
  • Att inspektera huden regelbundet om man vistas ute i naturen. Fästingen går ofta omkring länge innan den biter sig fast. Om fästingen hunnit bita sig fast ska man så snart som möjligt ta bort den. Det gör man genom att fatta tag runt fästingen med en pincett, så nära huden som möjligt, och dra rakt ut. Tvätta huden där fästingen suttit och inspektera området regelbundet ett par veckor framöver.

Vilka symtom kan man ha?
Symtom vid neuroborrelios uppträder ofta flera veckor eller månader efter fästingbettet.
Borreliainfektioner uppträder huvudsakligen mellan maj och december.
Vanliga symtom är:

  • Huvudvärk, nackvärk och/eller ryggvärk
  • Trötthet
  • Lätt feber
  • Illamående och ibland kräkningar
  • Ansiktsförlamning, ofta halvsidig
  • Personlighetsförändring till exempel aggressivitet

Det finns flera olika typer av borreliainfektioner. 
Vanligast är en lokal infektion i huden efter ett fästingbett. Det så kallade ”erytemamigrans” är ett runt rodnat utslag kring stället där fästingen suttit, förekommer i cirka hälften av fallen. Detta utvecklas i nära anslutning till bettet inom en vecka och engagerar inte nervsystemet. Även en ledinflammation (artrit) med svullnad och värk i stora leder, vanligtvis knäleder, förekommer, men är sällsynt.
Neuroborrelios-borreliainfektion i nervsystemet 
Bakterien kan spridas till nervsystemet även utan föregående klinisk hudinfektion och orsaka neuroborrelios. Symtom vid neuroborrelios uppträder ofta flera veckor eller månader efter fästingbettet.