Brusten blindtarm hos barn

Blindtarmsinflammation är en av de vanligaste orsakerna till operation i buken hos barn. Hos en fjärdedel av barn med inflammerad blindtarm har denna vid upptäckten brustit och infektionen kan därmed ha spridits i buken. Ofta samlas det var i bukhålans nedre del, i lilla bäckenet. 

Två olika sätt att operera:

  1. Barn opereras med ett snitt ner till höger på buken. Blindtarmen avlägsnas och man sköljer rent det var som runnit ut i buken.
  2. Barn opereras med sk titthålskirurgi. Man för in luft i buken för att få bra insyn vilket kan ge smärta vid axlarna efter operationen. Smärtan går över efter ett par dagar. Efter titthålskirurgi blir det ett mindre sår i bukväggen.

Efter operationen:
Bukmuskulaturen och huden sys med tråd som försvinner av sig själv och kompletteras med tape och täckande förband. Antibiotika mot infektionen ges under vårdtiden direkt in i blodbanan och kompletteras ibland med ytterligare några dagars behandling efter utskrivning i form av tabletter eller mixtur, efter läkares ordination.

Skötsel:
Operationsförbandet skall sitta kvar i 10-14 dagar, dock längst 14 dagar efter operationsdatum. Det går bra att duscha med förbandet. Vänta med bad i badkar eller bassäng tills efter planerat återbesök. Barnet skall avstå från fysisk aktivitet t ex fotboll, skolgymnastik, cykling, ridning i 3 veckor (2 veckor om barnet opererats med titthålskirurgi), om ej läkare sagt annat. 
Kostråd: Barnet ska äta skonsam kost fram till återbesöket.

Var uppmärksam på: 
•Om barnet får feber
•Om operationsområdet blir rött eller svullet
•Vätska från operationsområdet
•Om smärtan i magen återkommer eller tillkomst av kräkningar
•Om barnet har täta urinträngningar eller smärta vid kissning

Kontakta i så fall telefonrådgivning för hänvisning.