Smärta i pungen hos barn

Vilka är de vanligaste orsakerna till smärta i pungen (Akut Scrotum)?

Det finns olika orsaker till smärta, ömhet och svullnad av pungen (scrotum) 
Exempel kan vara:

  • Torkverad Morgagnis hydatid, litet bihang som snurrat runt
  • Testikel torsion, testikeln som snurrat runt
  • Idiopatiskt skrotal ödem - svullnad och rodnad av pungen
  • Epididymit - en infektion i bitestikeln

Det kan vara svårt att skilja de olika tillstånden åt, speciellt när det gäller Morgagnis hydatid och Testis torsion. Men vid Testis torsion är symtomen ofta mycket mer dramatiska. Det krävs i båda fall ett akut omhändertagande.

 

Morgagnis hydatid

Hydatider är små bihang, en rest från fosterlivet som kan sitta på flera olika ställen på testikel/bitestikel. Då något av dessa bihang snurrar sig runt sig själv uppstår syrebrist, som ger smärta och svullnad. Kan man konstatera att det är detta som är orsak till att barnets smärta i pungen kan man behandla detta endast med smärtlindrande och det går över av sig självt. Ibland kan man ha hjälp av Ultraljuds-undersökning för att få rätt diagnos. Men är man osäker till orsaken till besvären och smärtan blir det ofta operation. Behandlingen är att man tar bort hydatiden med en enkel operation eller att det får läka ut av sig själv.

Vad händer efter operation? 
Man skall undvika gymnastik, cykling på två veckor. Något återbesök behövs ej. Såret är sytt av tråd som försvinner av sig själv och tejpat och tejparna ska man låta sitta i 7-10 dagar, därefter tar man själv bort dem. Man kan duscha dagen efter operationen men ska undvika bad. Smärtstillande medicin behövs ibland efter operationen och ett smärtschema skickas med hem.

Vad ska man vara uppmärksam på hemma?
Får du feber och rodnad i operationsområdet eller tilltagande smärta de närmsta dagarna, kontakta i så fall akutintaget.

 

Testikel torsion

Detta innebär att testikeln snurrar runt sin egen axel där blodkärlen till testikeln går. När detta händer blir blodförsörjningen i testikeln allvarligt försämrad. Misstänker man en testis torsion skall operation ske snarast möjligast.

Vilka är symtomen?

  • Plötslig smärta i ena sidan av pungen
  • Kraftig ömhet och svullnad ofta med blåröd missfärgning
  • Buksmärtor och kräkningar kan förekomma

Vad händer efter operation? 
Man skall få ett återbesök till läkare för kontroll efter 6 månader. Ofta gör man en ultraljudsundersökning av pungen för att kontrollera testikelns blodcirkulation. Man ska under första veckan hålla sig i stillhet, samt totalt under 3 veckor avstå från gymnastik och cykling m m.

 

Idiopatiskt skrotalt ödem

I detta fall ser man en rodnad och svullnad över ena eller båda sidor av pungen. Svullnaden sitter enbart i huden. Orsaken kan vara en allergisk reaktion eller någon form av inflammation. Det börjar ofta vid analöppningen och kan bland annat vara orsakad av springmask. Oftast går detta tillbaka av sig själv, men i vissa fall ges antibiotika/antihistaminer i tablettform. Man bör avstå från gymnastik, cykling med mera i cirka 1 vecka.

Epididymit

Bitestikeln kan bli svullen och öm i samband med urinvägsinfektion. Om detta sker ges antibiotika, och en grundläggande utredning för att utesluta underliggande missbildningar i urinvägarna företas.