Föräldrastöd när ett barn avlidit

Att förlora ett barn oavsett ålder är bland det svåraste en familj kan vara med om. På barnsjukhuset kan man få kontakt med en kurator för att få hjälp i krisen och sorgen.

Kuratorn utgår ifrån sk modernt krisstöd som innebär att främja familjens naturliga möjlighet till återhämtning. Fokus i kontakten ligger på familjens unika behov av praktiskt- och psykologiskt stöd samt uppföljning. Samtalen kan handla om att försöka förstå vad man har varit med om och hur man kan anpassa sig till en förändrad livssituation.

Kurator samarbetar ofta med annan vårdpersonal, psykolog och sjukhuskyrkan. Kurator kan även vara en koordinator beträffande återbesök till andra berörda professioner.