Operation vid kort penissträng/trång förhud

För trång förhud, eller phimosis, innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet. Hos vuxna kan detta tillstånd orsaka inflammation och försvåra både vid urinering och sexuellt umgänge. För kort penissträng åtgärdas med en så kallad frenulumplastik. Cirumcision innebär att förhuden avlägsnas helt eller delvis. Beroende av problemens art görs olika åtgärder, det vill säga enbart phimosisoperation, circumcision eller frenulumplastik och ibland en kombination av de olika ingreppen. Exakt vad som ska åtgärdas diskuterar du tillsammans med din läkare på ett läkarbesök innan operationen.

Komplikationer

Det finns en risk att tillståndet återkommer om man inte följer anvisningarna efter operationen.

Före operation

Instruktioner om dusch, svält etcetera skickas hem till dig innan operationen.

Så går det till

Operationen utförs dagkirurgiskt i narkos. Du kommer in på morgonen och får åka hem samma dag. Efter operationen ligger du kvar ett par timmar för att kontrollera att ingen blödning uppstått. Instruktioner om dusch, svält etcetera skickas hem till dig innan operationen.

Efter operationen

När du vaknar efter operationen kan det svida något, men Alvedon eller Panodil och eventuellt en bedövande salva hjälper bra (skrivs ut av läkare vid behov). En viss svullnad i operationsområdet förekommer och är alldeles normalt. Svullnaden kan även öka dagen efter operationen och kan vara kvar några veckor. Det kan också kännas annorlunda att kissa någon dag, och de första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

Det är viktigt att duscha operationsområdet lätt med handljummet vatten morgon och kväll samt efter WC-besök under den första veckan. Duschningen gör att operationsområdet hålls rent och det minskar infektionsrisken. Du bör också vara försiktig med fysisk aktivitet, under de första 6 veckorna efter operationen.

Omläggning
Då ollonet, som har en tunn och känslig hud efter operationen är framme är det lämpligt att i början ha en tunn kompress (köpes på apoteket) som skydd i kalsongen. Huden är sydd med tråd som försvinner av sig själv efter några veckor.

Samliv (i förekommande fall)
Då operationsområdet är känsligt för mekanisk åverkan (friktion, skav) efter operationen ska du inte ha samlag under 6-8 veckor. Detta för att inte riskera en re-operation.

Sjukskrivning (i förekommande fall)
Ingen sjukskrivning sker i normala fall men räkna bort operationsdagen.

Återbesök
Sker vanligen 6-8 veckor efter operationen.