Urininkontinens

Det finns olika typer av inkontinens som kan drabba såväl män som kvinnor. Ansträngningsinkontinens drabbar till exempel mycket sällan män utan är då ofta en komplikation efter exempelvis en prostataoperation vid prostatacancer. Trängningsinkontinens drabbar däremot bägge könen och frekvensen stiger med ökad ålder. Neurologiska sjukdomar som Parkinson, stroke och multipel skleros (MS) kan ge trängningsinkontinens.

Diagnos

Trängningsinkontinens

Karakteriseras av en plötslig, stark trängningskänsla som är svår att hålla emot och som kan orsaka urinläckage. Läckaget kan variera från enstaka droppar till att hela blåsan töms.

Ansträngningsinkontinens

Denna typ av inkontinens är vanlig och innebär att man inte kan hålla tätt  till exempel när man hostar, hoppar, nyser eller gymnastiserar. Ett typiskt tecken är att det läcker små skvättar utan att man känner något behov av att kissa.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av trängnings- och ansträngningsinkontinens.

Behandling

Bäckenbottenträning hjälper framför allt vid ansträngningskontinens, men kan prövas vid alla former. Man får hjälp med instruktioner så att rätt muskler används. Man bör träna intensivt i sex månader för att se resultatet innan man funderar på andra åtgärder. Effekten kommer oftast under de första tre månaderna.

Blåslugnande läkemedel används ibland vid trängningsinkontinens. De minskar trängningarna och kan göra att man inte behöver kissa lika ofta. Biverkningar är muntorrhet, förstoppning och svårigheter för ögats lins att ställa in skärpan på olika avstånd.

Inkontinensskydd finns för både män och kvinnor och kan provas ut och förskrivas av distriktssköterska eller uroterapeut.