BUS-biblioteket

På BUS-biblioteket lånar du böcker, film, TV-spel, tavlor, ljusslingor med mera.
Biblioteket har samma öppettider som lekterapin.
Om du inte kan lämna ditt vårdrum på avdelningen kan en bibliotekarie komma till dig och starta en Läsklubb. Läsklubb handlar om högläsning. En bibliotekarie och ett barn/ungdom träffas och läser bra böcker.

Ring biblioteket 031-343 46 47
Maila biblioteket barnochungdomsbibl.su@vgregion.se