ACT-mottagning Göteborg

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 9:00
 • måndag - fredag 15:00 - 16:30

Besök

Besöksadress

Järntorget 8
413 04 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset ACT-mottagning Göteborg
Järntorget 8
413 04 Göteborg

ACT Göteborg är en samverkansmottagning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, Psykiatri psykoskliniken och därför riktar sig verksamheten till invånare i Göteborgs stad.

ACT Göteborg vänder sig till dig som är mellan 18 – 70 år med svår psykisk sjukdom och som har sammansatta behov till följd av psykiatriska problematik eller substansbruk vilka inte tillgodogjorts inom ordinarie behandlingsinsatser inom specialpsykiatrin, beroendevården eller hos kommunen av olika skäl.

Du som söker vård och stöd hos oss på ACT Göteborg har ofta ett utökat behov av samordnade stödinsatser från sjukvård och socialtjänst.
Det kan exempelvis vara svårt för dig att själva ta dig till stödjande eller behandlande verksamheter och det kan förekomma en problematik kring avsaknad av ett eget hem. 

ACT Team Krans 

För dig som är kommuninvånare i Härryda, Mölndal och Partille finns ACT Team Krans. Vi har samma målgrupp som övriga ACT-mottagningenc, men är ett renodlat sjukvårdsteam. Teamets primära uppgift och mål är att fånga upp de patienter som identifierats av respektive kommun behövandes psykiatrisk vård, men som står längst bort från vården och saknar en fungerande vårdkontakt. 

Söka vård hos oss

Du som behöver vård hos oss på ATC Göteborg kan själva söka vård genom vårt mottagnings team och fylla i en så kallad egenremiss men kan också hänvisas till oss via socialtjänsten inom Göteborgs Stad eller från andra aktörer inom sjukvården.

Ett skriftligt underlag behövs då och ska ge följande information:

 • Eventuella diagnoser och en kortare beskrivning aktuell situation
 • Vilka insatser och/eller behandlingar är pågående, har tidigare genomförts, under vilken tidsperiod och vad blev resultatet av dessa?
 • Vad en kontakt på ACT Göteborg kan komma att tillföra dig som patient?

Vården hos oss är frivillig så du som patient bör ha godkänt eller åtminstone känna till att en förfrågan skickas till ACT Göteborg.

Vägen in till ACT via vårt mottagningsteam

Du kan ansöka om att bli patient hos oss via vårt mottagnings team som arbetar uppsökande på Göteborgs stads sociala boenden.
Ett kriterium för att bli antagen som patient är att du har behov av både sociala insatser från socialtjänsten samt av psykiatrisk vård.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa vårt mottagningsteam som består av en psykiatrisjuksköterska samt en socionom.

 • Telefontid: Måndagar kl: 13.00-15.30. Telefon 0722-009812

När ditt ärende kommit in som en remiss till mottagningsteamet utreder de din situation genom att samtala med dig samt gå igenom tidigare dokumentation och lyfter sedan ärendet i vår interna remissgrupp där beslut fattas. Du kommer att få ett svar inom 90 dagar.

Om bedömningen visar att du som patient tillhör vår målgrupp behöver socialtjänsten fatta ett beslut om bistånd. Det är alltså inte möjligt att vara inskriven patient hos oss utan ett beslut från socialtjänsten.

Vi gör i varje ärende även en riskbedömning kopplat till hot och våld då vi inte har möjlighet att behandla dig som patient om det föreligger en stor risk för hot och våld.

ACT Göteborg arbetar utifrån en integrativ resursgruppsmetod; Assertive Community Treatment, (R)ACT.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

Vi arbetar tvärprofessionellt på ACT Göteborg och vi är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, beteendevetare samt skötare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det läkarstuderande och andra studenter på vår mottagning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post. Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

ACT Göteborg
Järntorget 8
413 04 Göteborg

Blankett för synpunkter på vården

Ansvarig för mottagningen

Daniela Andreoli Göransson

Enhetschef

Sören Fortmann

Specialistläkare

Hanna Antonsson

Sektionsledare

ACT Team Krans

Oss når du enklast genom receptionen 031 - 343 95 70. Alternativt kan du kontakta oss enligt följande:  

Conny Karlsson, Case manager 0722-025467

Johan Ulff, Sektionsledare 0765-375911

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 9:00
 • måndag - fredag 15:00 - 16:30

Besök

Besöksadress

Järntorget 8
413 04 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset ACT-mottagning Göteborg
Järntorget 8
413 04 Göteborg

ACT Göteborg är en samverkansmottagning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, Psykiatri psykoskliniken och därför riktar sig verksamheten till invånare i Göteborgs stad.

ACT Göteborg vänder sig till dig som är mellan 18 – 70 år med svår psykisk sjukdom och som har sammansatta behov till följd av psykiatriska problematik eller substansbruk vilka inte tillgodogjorts inom ordinarie behandlingsinsatser inom specialpsykiatrin, beroendevården eller hos kommunen av olika skäl.

Du som söker vård och stöd hos oss på ACT Göteborg har ofta ett utökat behov av samordnade stödinsatser från sjukvård och socialtjänst.
Det kan exempelvis vara svårt för dig att själva ta dig till stödjande eller behandlande verksamheter och det kan förekomma en problematik kring avsaknad av ett eget hem. 

ACT Team Krans 

För dig som är kommuninvånare i Härryda, Mölndal och Partille finns ACT Team Krans. Vi har samma målgrupp som övriga ACT-mottagningenc, men är ett renodlat sjukvårdsteam. Teamets primära uppgift och mål är att fånga upp de patienter som identifierats av respektive kommun behövandes psykiatrisk vård, men som står längst bort från vården och saknar en fungerande vårdkontakt. 

Söka vård hos oss

Du som behöver vård hos oss på ATC Göteborg kan själva söka vård genom vårt mottagnings team och fylla i en så kallad egenremiss men kan också hänvisas till oss via socialtjänsten inom Göteborgs Stad eller från andra aktörer inom sjukvården.

Ett skriftligt underlag behövs då och ska ge följande information:

 • Eventuella diagnoser och en kortare beskrivning aktuell situation
 • Vilka insatser och/eller behandlingar är pågående, har tidigare genomförts, under vilken tidsperiod och vad blev resultatet av dessa?
 • Vad en kontakt på ACT Göteborg kan komma att tillföra dig som patient?

Vården hos oss är frivillig så du som patient bör ha godkänt eller åtminstone känna till att en förfrågan skickas till ACT Göteborg.

Vägen in till ACT via vårt mottagningsteam

Du kan ansöka om att bli patient hos oss via vårt mottagnings team som arbetar uppsökande på Göteborgs stads sociala boenden.
Ett kriterium för att bli antagen som patient är att du har behov av både sociala insatser från socialtjänsten samt av psykiatrisk vård.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa vårt mottagningsteam som består av en psykiatrisjuksköterska samt en socionom.

 • Telefontid: Måndagar kl: 13.00-15.30. Telefon 0722-009812

När ditt ärende kommit in som en remiss till mottagningsteamet utreder de din situation genom att samtala med dig samt gå igenom tidigare dokumentation och lyfter sedan ärendet i vår interna remissgrupp där beslut fattas. Du kommer att få ett svar inom 90 dagar.

Om bedömningen visar att du som patient tillhör vår målgrupp behöver socialtjänsten fatta ett beslut om bistånd. Det är alltså inte möjligt att vara inskriven patient hos oss utan ett beslut från socialtjänsten.

Vi gör i varje ärende även en riskbedömning kopplat till hot och våld då vi inte har möjlighet att behandla dig som patient om det föreligger en stor risk för hot och våld.

ACT Göteborg arbetar utifrån en integrativ resursgruppsmetod; Assertive Community Treatment, (R)ACT.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

Vi arbetar tvärprofessionellt på ACT Göteborg och vi är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, beteendevetare samt skötare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det läkarstuderande och andra studenter på vår mottagning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post. Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

ACT Göteborg
Järntorget 8
413 04 Göteborg

Blankett för synpunkter på vården

Ansvarig för mottagningen

Daniela Andreoli Göransson

Enhetschef

Sören Fortmann

Specialistläkare

Hanna Antonsson

Sektionsledare

ACT Team Krans

Oss når du enklast genom receptionen 031 - 343 95 70. Alternativt kan du kontakta oss enligt följande:  

Conny Karlsson, Case manager 0722-025467

Johan Ulff, Sektionsledare 0765-375911