Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ACT-mottagning Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Järntorget 8
413 04 Göteborg

ACT Göteborg vänder sig till dig som är mellan 18 – 70 år med svår psykisk sjukdom och som har sammansatta behov till följd av psykiatriska problematik eller substansbruk vilka inte tillgodogjorts inom ordinarie behandlingsinsatser inom specialpsykiatrin, beroendevården eller hos kommunen av olika skäl.

Du som söker vård och stöd hos oss på ACT Göteborg har ofta ett utökat behov av samordnade stödinsatser från sjukvård och socialtjänst.
Det kan exempelvis vara svårt för dig att själva ta dig till stödjande eller behandlande verksamheter och det kan förekomma en problematik kring avsaknad av ett eget hem. 

ACT Göteborg är en samverkansmottagning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, Psykiatri psykoskliniken och därför riktar sig verksamheten till invånare i Göteborgs stad.

Som en del av Act Göteborg har mottagningen också ett Mobilt fältteam som arbetar uppsökande och även vänder sig till kranskommunerna. Läs mer om mobila fältteamet: https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/organisation/psykiatri/temagruppens-arbete/mobila-faltteamet/

Söka vård hos oss

Du som behöver vård hos oss på ATC Göteborg kan själva söka vård genom en så kallad egenremiss, men kan också hänvisas till oss via socialtjänsten inom Göteborgs Stad eller från andra aktörer inom sjukvården.


Ett skriftligt underlag behövs då och ska ge följande information:

  • Eventuella diagnoser och en kortare beskrivning aktuell situation
  • Vilka insatser och/eller behandlingar är pågående, har tidigare genomförts, under vilken tidsperiod och vad blev resultatet av dessa?
  • Vad en kontakt på ACT Göteborg kan komma att tillföra dig som patient?

Vården hos oss är frivillig så du som patient bör ha godkänt eller åtminstone känna till att en förfrågan skickas till ACT Göteborg.

Vid ditt besök hos oss

När ditt ärende kommit in till vår mottagning görs en första genomgång av ärendet av vår interna remissgrupp därefter träffar du något av våra ACT-team som gör en bedömning, oftast ses ni 1 – 3 gånger.
Om bedömningen visar att du som patient tillhör vår målgrupp behöver socialtjänsten fatta ett beslut om bistånd. Det är alltså inte möjligt att vara inskriven patient hos oss utan ett beslut från socialtjänsten.

Vi gör i varje ärende även en riskbedömning kopplat till hot och våld då vi inte har möjlighet att behandla dig som patient om det föreligger en stor risk för hot och våld.

ACT Göteborg arbetar utifrån en integrativ resursgruppsmetod; Assertive Community Treatment, (R)ACT. 

Vi som arbetar här

Vi arbetar tvärprofessionellt på ACT Göteborg och vi är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, beteendevetare samt skötare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det läkarstuderande och andra studenter på vår mottagning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

ACT Göteborg

Järntorget 8, 413 04 Göteborg

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Enhetschef för sjukvårdspersonal

Daniela Andreoli Göransson

Enhetschef för kommunanställda

Charlotte Lindholm

Sektionsledare

Hanna Antonsson

Vårdöverläkare

Sören Fortman 


Senast uppdaterad: 2022-05-03 16:23