Avdelning 244

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Biskopsbogatan 29B
431 41 Mölndal

Besökstider

  • måndag - söndag 12:00 - 20:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Mölndals Sjukhus till höger om huvudentren se skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 244 psykos Mölndal
431 80 Mölndal

Avdelning 241 Psykos evakuerar p g a renovering och flyttar 17 april in i avdelning 244:s lokaler. 

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborg stad, Mölndals stad samt Partille, Härryda och Öckerö kommun.  Avdelning 244 är specialiserade på utredning och behandling av patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

 Vi på avdelning 244 är specialiserade på utredning och behandling av patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Vi behandlar dig enligt metoden personcentrerad psykosvård. Metoden bygger på att du som patient formulerar målen för och utformningen av din behandling i så hög grad som möjligt. Personcentrerad psykosvård har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom.

Om du har kontakt med vår öppenvård eller om du har behov av det efter din vård här på avdelningen, kommer du att få en case manager (vård- och stödsamordnare). Hen ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. På avdelningen samarbetar vi med din case manager i öppenvården.

Läs gärna mer om personcentrerad psykosvård här. Vår Garantisedel innehåller det du kan begära av vår vård.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, farmaceuter, peer support, behandlingsasssistenter, sjukvårdsbiträden och vårdadministratörer. Vid behov finns även tillgång till arbetsteraepeut, fysioterapeut, psykolog och hälsopedagog. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Anternativt kontakta verksamhetsutvecklare Ronnie Alsing på tfn 031-343 23 29 eller e-post: ronnie.alsing@vgregion.se 

Marie Wennergren

Vårdenhetschef

Madeleine Galan Beiro

Överläkare

Carlos Gutierrez Gutierrez

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Biskopsbogatan 29B
431 41 Mölndal

Besökstider

  • måndag - söndag 12:00 - 20:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Mölndals Sjukhus till höger om huvudentren se skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 244 psykos Mölndal
431 80 Mölndal

Avdelning 241 Psykos evakuerar p g a renovering och flyttar 17 april in i avdelning 244:s lokaler. 

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborg stad, Mölndals stad samt Partille, Härryda och Öckerö kommun.  Avdelning 244 är specialiserade på utredning och behandling av patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

 Vi på avdelning 244 är specialiserade på utredning och behandling av patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Vi behandlar dig enligt metoden personcentrerad psykosvård. Metoden bygger på att du som patient formulerar målen för och utformningen av din behandling i så hög grad som möjligt. Personcentrerad psykosvård har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom.

Om du har kontakt med vår öppenvård eller om du har behov av det efter din vård här på avdelningen, kommer du att få en case manager (vård- och stödsamordnare). Hen ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. På avdelningen samarbetar vi med din case manager i öppenvården.

Läs gärna mer om personcentrerad psykosvård här. Vår Garantisedel innehåller det du kan begära av vår vård.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, farmaceuter, peer support, behandlingsasssistenter, sjukvårdsbiträden och vårdadministratörer. Vid behov finns även tillgång till arbetsteraepeut, fysioterapeut, psykolog och hälsopedagog. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Anternativt kontakta verksamhetsutvecklare Ronnie Alsing på tfn 031-343 23 29 eller e-post: ronnie.alsing@vgregion.se 

Marie Wennergren

Vårdenhetschef

Madeleine Galan Beiro

Överläkare

Carlos Gutierrez Gutierrez

Överläkare