Rättspsykiatrisk akutenhet 6

Rågården

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Rågårdsvägen 5

424 57 Gunnilse

VÄGBESKRIVNING

Blå express mot Gråbo/Stenared. Hållplats Rågården.

Vi tar emot dig som behöver akut psykiatrisk vård och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller dig som vistas i häkte eller på anstalt och behöver psykiatrisk vård.

Din vistelse hos oss

Enheten har 12 vårdplatser. Vi har hela Västra Götalandsregionen som upptagningsområde när det gäller akut psykiatrisk vård för dig som har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning i väntan på att domen ska vinna laga kraft eller befinner dig på något av regionens häkten/fängelser och behöver psykiatrisk vård.

På enheten får du en kontaktperson och en sjuksköterska som du i första hand vänder dig till med frågor eller funderingar. Mer information om enheten får du när du kommer till oss.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, hälso- och aktivitetspedagog, socialpsykiatrivårdare, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Nina Agersand, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 78 32
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Marika Paldeak Broberg, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 79 62
E-post: