Sjuksköterskor Rättspsykiatri

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Rågårdsvägen 5
424 57 Gunnilse

Yttre vägbeskrivning

Blå express mot Gråbo/Stenared. Hållplats Rågården.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rättspsykiatri Rågården
416 85 Göteborg

Sjuksköterskor vid SU Rättspsykiatri är organiserade under en enhet, Sjuksköterskeenheten, med en gemensam chef. Vi är placerade vid våra två akutenheter, fyra rehabiliteringsenheter samt vid den rättspsykiatriska öppenvården (RPÖV).

Att vi är organiserade under en enhet gör att vi tillsammans kan samlas kring omvårdnadsfrågor och hur vi vill arbeta med psykiatrisk omvårdnad på bästa möjliga sätt för våra patienter.

Vi som arbetar här

På vår enhet arbetar legitimerade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med specialistutbildning i Psykiatri.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Åsa Blennerud

Enhetschef Sjuksköterskeenheten

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Rågårdsvägen 5
424 57 Gunnilse

Yttre vägbeskrivning

Blå express mot Gråbo/Stenared. Hållplats Rågården.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rättspsykiatri Rågården
416 85 Göteborg

Sjuksköterskor vid SU Rättspsykiatri är organiserade under en enhet, Sjuksköterskeenheten, med en gemensam chef. Vi är placerade vid våra två akutenheter, fyra rehabiliteringsenheter samt vid den rättspsykiatriska öppenvården (RPÖV).

Att vi är organiserade under en enhet gör att vi tillsammans kan samlas kring omvårdnadsfrågor och hur vi vill arbeta med psykiatrisk omvårdnad på bästa möjliga sätt för våra patienter.

Vi som arbetar här

På vår enhet arbetar legitimerade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med specialistutbildning i Psykiatri.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Åsa Blennerud

Enhetschef Sjuksköterskeenheten

Telefonnummer