Rättspsykiatrisk rehabenhet 2

Rågården

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - tor 15:00 - 19:00
lör - sön 10:00 - 12:00
lör - sön 14:00 - 17:00

Rågårdsvägen 5

424 57 Gunnilse

VÄGBESKRIVNING

Blå express mot Gråbo/Stenared. Hållplats Rågården.

Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

Din vistelse hos oss

Vi har 18 vårdplatser och arbetar i team som består av skötare, behandlingsassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog, läkare och sekreterare. Tillsammans med dig kommer vi att planera, genomföra, samordna och följa upp din vård. Vi tycker att det är viktigt att samarbeta med andra myndigheter och har goda kontakter med exempelvis kommunen, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling.

På enheten har du en kontaktperson och en sjuksköterska som du i första hand vänder dig till med frågor och funderingar. Mer information om enheten, besökstider mm får du när du kommer till enheten.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, hälso- och aktivitetspedagog, socialpsykiatrivårdare, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Nina Agersand, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 78 32
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Dominique Whitehouse, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 79 70
E-post: E-postadress