Enheter

Enheter Rättspsykiatri

 • Aktivitetshus

  Vi tar emot dig som vårdas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Rättspsykiatri. Vi erbjuder bland annat arbetsliknande sysselsättning, fysisk aktivitet, fysioterapi, fritidsaktiviteter och social samvaro.

 • Akutenhet 4

  Vi tar emot dig som har en psykisk sjukdom och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

 • Akutenhet 6

  Vi tar emot dig som behöver akut psykiatrisk vård och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller dig som vistas i häkte eller på anstalt och behöver psykiatrisk vård.

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 2

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 3

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 7

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård och har ett aktivt missbruk och/eller en personlighetsstörning.

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 8

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

  Vi tar emot dig som är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård och som vårdas i öppenvård.