Njursvikt

Normalt har vi människor två njurar. Dessa knytnävsstora organ är belägna på var sida om ryggraden. I njurarna bildas urinen. Urinen leds via en urinledare från vardera njuren som mynnar ut i urinblåsan. Njurarna fyller dessutom viktiga hormonella funktioner.

  1. En njure innehåller 1 miljon nefroner. I nefronerna filtreras orenheter och vätska ur blodet.
  2. Via njurartären kommer blod till njuren för filtrering.
  3. Det renade blodet återvänder till hjärtat via njurvenen.
  4. Kroppens avfall och extra vätska leds till urinblåsan via urinledaren.

Fakta:
De friska njurarna har extra kapacitet vilket innebär att de kan skadas avsevärt utan att det behöver märkas i det dagliga livet. Därför kan njursjukdom ibland gå oupptäckt under lång tid.

Njurarna fyller en rad viktiga funktioner i kroppen. De främsta är:

  • utsöndra slaggprodukter
  • reglera kroppens vätskemängd
  • bidrar till att bilda röda blodkroppar
  • reglera skelettets uppbyggnad
  • reglera blodtrycket
  • reglera kroppens syra-basbalans

Senast uppdaterad: 2019-04-15 12:43