Samliv och sexualitet vid njursvikt

Sexualitet är både en biologisk och en social funktion förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Det är inte ovanligt att såväl fysiologiska som psykologiska faktorer i samband med njursjukdom och dialys påverkar både den sexuella lusten och förmågan. Hos män yttrar sig den sexuella dysfunktionen oftast i form av minskad lust och erektionsstörning. Hos kvinnor är minskad sexuell lust, utebliven orgasm och torra slemhinnor vanligt.

Sexuell lust och förmåga kan påverkas av

  • ålder.
  • kronisk sjukdom, ex diabetes, högt blodtryck, annan hjärt-/kärlsjukdom, depression, neurologiska sjukdomar samt njursjukdom.
  • läkemedel.
  • Hormonförändringar/klimakteriet.
  • negativ självbild då kroppen förändras av sjukdom och behandling.
  • psykisk stress.
  • trötthet, både fysisk och psykisk.
  • rökning.

Dialysstarten har ofta föregåtts av en period av alltmer sviktande njurfunktion och då har det kanske inte funnits ork eller utrymme för tankar kring samliv och sexualitet.

Det är inte ovanligt att självkänslan också påverkas hos både män och kvinnor när lust och förmåga sviktar. Kärleken förändras under livets gång och tar sig nya uttryck och kärleken bryr sig inte om ålder - ett hjärta får inga rynkor. Att prata med sin partner om funderingar och problem som rör samlivet upplevs av de flesta som svårt. Tveka därför inte att prata med oss om dina funderingar kring relationer och samliv.

Det finns hjälp

För män finns flera olika läkemedel för erektionssvikt. För kvinnor är behandling av bristande lust och förmåga till sex ännu ett outvecklat område. Däremot finns lokal östrogenbehandling och smärtlindring.

Då det sexuella samspelet är känsligt för störningar kan det vara bra att få hjälp av urolog, sexolog eller familjeterapeut. Läkare på dialysmottagningen kan skriva recept på läkemedel och remittera till specialist inom området vid behov. Du kan även vända dig till din vårdcentral som också har goda kunskaper att behandla sexuella problem.

Vårdcentral

Potenshöjandeläkemedel är receptbelagda läkemedel som bara får säljas på godkända apotek efter läkares ordination. Det finns oseriösa webbplatser som erbjuder potenspiller utan krav på recept. Viagra är ett av marknadens mest förfalskade läkemedel och om du köper läkemedel på nätet så är det inte alls säkert att produkterna innehåller den substans som anges på förpackningen eller att mängden verksam substans överensstämmer med vad som utlovas. Du kan bli lurad och i värsta fall få en hälsofarlig produkt.