Vätskebalans och torrvikt

Vätskebalans

70 – 80 % av kroppsvikten utgörs av vätska. Resterande är fast massa till exempel skelett, hud, muskler. Njurarna har en viktig funktion i att korrigera mängden vätska i kroppen. Vid njursvikt minskar eller uteblir urinproduktionen ofta helt, vilket leder till att vätskan du får i dig via mat och dryck stannar kvar i kroppen. Om du tar vattendrivande mediciner är det för att minska mängden överskottsvätska i kroppen.

Tänk då på att inte dricka mer för att kompensera för den ökade urinmängden. Diskutera gärna med din sjuksköterska om när det är lämpligt att ta vattendrivande mediciner. Behöver du gå på toaletten under pågående dialysbehandling, kan vi självklart koppla loss dig från dialysmaskinen för toalettbesök.

(Mer om vätska och mat under kapitlet Kost vid dialys)


Torrvikt

I dialyssammanhang nämns ofta uttryck som ”torrvikt” eller ”grundvikt”. Dessa begrepp innebär den vikt då kroppens överskottsvätska är avlägsnad och vätskebalansen är i normaltillstånd. Efter varje dialysbehandling bör du sträva efter att väga så nära din torrvikt som möjligt, eftersom övervätskningstillstånd på längre sikt alltid är påfrestande för både hjärta och blodkärlssystem. Att ta bort överflödig vätska kallas för ultrafiltration, UF.

Det är viktigt att du lär dig skilja på vad som är ”hull” och vad som är vätska i kroppen. Generellt kan sägas att under dialysbehandling är det svårt att lägga på ”hullet” och en snabb viktuppgång, exempelvis över en helg, innebär därför inte att du lagt på hullet utan att vätska ansamlats i kroppen. För att fastställa torrvikten kommer vi i samband med varje dialysstart att fråga dig om du har några symtom på övervätskning, (se avsnittet övervätskning) samt mäta blodtrycket ett par gånger under varje dialysbehandling. Ibland kan även lungröntgen vara värdefull för att fastställa torrvikten. Torrvikten ordineras av läkare.

För att kontrollera hur mycket överflödig vätska som behövs avlägsnas i samband med dialysbehandlingen, samt hur nära din torrvikt du befinner dig efter behandlingen bör du väga dig före och efter varje dialysbehandling.


Övervätskning

För mycket vätska i kroppen kan bero på att du druckit för mycket, minskad urinproduktion, eller en kombination av dessa. Det är viktigt att vara medveten om att vissa livsmedel innehåller mycket vätska, t.ex. soppa och glass. Tänk på att långvarig övervätskning alltid är påfrestande för hjärta och blodkärl och ökar risken för komplikationer. Mer om mat och vätska under kapitlet kost.

Tecken på övervätskning:

  • snabbt ökande vikt
  • svullnad, oftast runt ögonen på morgonen och kring anklarna på kvällarna.
  • stigande blodtryck
  • andningssvårigheter, hosta, svårighet att ligga plant

Om du drabbas av andningssvårigheter, ska du alltid kontakta din dialysmottagning, eller om den är stängd ringa 112 för ambulans.

Kontaktuppgifter


Intorkning

Motsatsen till övervätskning innebär att kroppen är intorkad. är Detta tillstånd kan uppstå vid varma sommardagar, feber, kräkningar och/eller diarré då man förlorar mycket vätska.

Tecken på uttorkning                                             

  • yrsel
  • matthet
  • lågt blodtryck
  • snabb puls

Om du drabbas av diarré eller kräkningar ska du alltid kontakta din dialysmottagning eller om den är stängd kontakta avdelning 131.

Kontaktuppgifter