Information till patient och närstående

Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen.

Vår förhoppning är att undervisnings- och informationsmaterialet tillsammans med personalen på dialysmottagningen skall ge svar på de flesta av dina frågor om dialysbehandling. Informationen är indelad i kapitel som vi tillsammans arbetar oss igenom. Av erfarenhet vet vi att ökad kunskap underlättar anpassningen till de livsstilsförändringar som följer med dialysbehandling. Läs gärna igenom materialet tillsammans med någon närstående. Självklart är närstående välkomna att följa med till dialysmottagningen.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet eftersom det hjälper oss att förbättra materialet.

Dialysmottagning, Hem- och självdialysmottagning Mölndal

Vi är en av fem mottagningar inom Göteborgsområdet som utför bloddialys. De andra mottagningarna ligger på, en här på Mölndal, Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset och Lundby sjukhus. Enheterna sköter gemensamt vården av njursviktspatienter i upptagningsområdet och har nära kontakt med övriga specialiteter på sjukhuset. Alla patienter genomgår en grundläggande patientutbildning för att få en ökad förståelse för och ett ökat inflytande över sin behandling. De som väljer SHD/HHD utbildas att självständigt utföra hela eller delar av sin behandling på mottagningen eller hemma.


Personal

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, ekonomibiträde, läkare och sekreterare. Även kurator, dietist och fysioterapeut finns knutna till mottagningen. Varje patient har en patientansvarig sjuksköterska (PAS). Den patientansvariga sjuksköterskan är väl insatt i din behandling, dina undersökningar, prover och provsvar men är inte med vid varje dialysbehandling. Kräver ditt hälsotillstånd att du blir inlagd kommer du att skrivas in antingen på Sahlgrenska- eller på Mölndals sjukhus.

Dialysbehovet är individuellt och ordineras av läkare. Detta innebär att antalet behandlingstillfällen och timmar kan komma att ändras utifrån ditt behov. Vid behov kan dina dialystider ändras, vilket vi hoppas att du har överseende med. Vi ber dig respektera din starttid då det kan påverka dialysbehandlingen för andra patienter.


Läkarrond

Läkaren går vanligen runt till alla patienter var 6:e vecka samt vid akut behov. Samordna dina ärenden till läkaren till detta tillfälle. Vi kan även erbjuda läkarundersökning/samtal i enskilt rum.Vid akuta sjukdomstillstånd har vi alltid möjlighet att tillkalla läkare till dialysmottagningen. Du kommer också att träffa andra läkare som i perioder tjänstgör på olika områden inom njurmedicinska kliniken.


Provtagning

För att kontrollera ditt hälsotillstånd, effekten av din dialysbehandling och medicinering tar vi regelbundet blodprover i samband med behandlingen. Vi skriver gärna ut en kopia på provsvaren till dig.


Betalning

Kostnaden per dialys är enligt gällande avgift för sjukvårdande behandling. Du betalar till avdelningssekreterare vid varje dialystillfälle eller via räkning. Om du väljer att betala via räkning skickas en samlingsfaktura en gång per månad. Frikort utfärdas när du betalat upp till högkostnadsbeloppet.


Tolk

Om du inte har svenska som modersmål har du möjlighet till tolkhjälp när detta behövs. Tolksamtal behöver beställas i förväg. 

Do you need an interpreter? Tell us!
هل تحتاج إلى مترجم؟ أخبرنا!
Bir tercümana ihtiyacın var mı? Bize söyle!
آیا شما مترجم نیاز دارید؟ به ما بگو!
Da li vam je potreban tumač? Reci nam!
Aad u baahan tahay turjubaan? Noo sheeg!


Studerande på sjukhuset

Som universitetssjukhus har vi ett undervisningsansvar. För att blivande vårdpersonal ska få god utbildning behöver de vara med vid undersökningar och behandlingar. Därför kan ibland flera personer ställa samma frågor till dig. Någon gång kan du bli tillfrågad om du vill ställa upp för våra studenter. Du har möjlighet att säga nej om du inte känner dig bekväm i en sådan situation.


Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt innebär att bara den som behöver informationen för att kunna vårda dig, får ta del av den. Alla som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tystnadsplikt. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig och kan begära en kopia av din journal. Du kan också begära ett utdrag från en logglista för att se vilka som har läst i din journal. Du som är över 18 år kan ta del av din journalinformation och följa din vårdprocess via 1177.

 


Dina personuppgifter i våra register

För att kunna bedriva en god och säker vård registrerar vi dina personuppgifter. Vi har skyldighet att föra journal med uppgifter om din vård och behandling. Vi måste också lämna vissa uppgifter till bland annat Socialstyrelsens hälsodataregister och Smittskyddsinstitutet. Uppgifter om din njursjukdom och din dialysbehandling skickas till svenskt Njurregister (SNR). Registreringen i SNR är frivillig. Dina uppgifter kan lämnas till andra vårdgivare utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset om de behöver dem för din fortsatta vård.


Hygien - hos oss är du i rena händer

För att förhindra spridning av infektioner följer personalen hygienrutiner och klädregler. Det innebär att vi ska ”sprita” d.v.s. desinficera våra händer före och efter patientkontakt. Vi bär kortärmade arbetskläder och ska använda handskar och skyddsförkläde när det behövs. Armbandsklockor, armband och ringar är inte tillåtna i nära patientkontakt.


Måltider på mottagningen

I samband med dialysbehandlingen erbjuder vi lunch eller middag. Vi bjuder också på en lätt fika under behandlingen. Det går även bra att ta med egen fika om du önskar.


När du kommer till mottagningen

När du kommer väntar du i dagrummet tills den personal som ska ta hand om dig och din behandling kommer och hämtar dig. I våra omklädningsrum finns låsbara klädskåp där du hänger in dina ytterkläder innan du sätter dig för att vänta. Vi rekommenderar att du byter om till patientskjorta och eventuellt även till patientbyxor innan dialysen. Ta gärna med egna inneskor/tofflor.


Personliga tillhörigheter och värdesaker

På mottagningen finns det låsbara skåp för ytterkläder i omklädningsrummet. I omklädningsrummet finns även personliga hyllfack där filtar, skor, böcker mm kan förvaras. Dessa hyllfack går inte att låsa. Vi rekommenderar att du byter om till patientskjorta och byxor innan dialysen. Ta gärna med egna inneskor/tofflor.

Vi ansvarar inte för dina värdesaker eller andra personliga tillhörigheter.


Telefon/Mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på sjukhuset om inget annat anges. Det går bra att använda mobiltelefon men vi önskar att du har den på ljudlös ringsignal för att inte störa medpatienter. För enstaka samtal finns mottagningens bärbara telefon att låna.


Egen bärbar dator

Det går bra att använda bärbar dator under dialysen, datorn får inte vara nätansluten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder gratis internetuppkoppling via trådlöst nätverk. ”VGR Publikt”. Användningen är begränsad till 2 timmar per dygn och uppkopplad enhet. Hastigheten är begränsad och kan variera över dygnet. VGR förbehåller sig rätten att registrera/logga datatrafiken. Du kan självklart använda din dator/ mobila enhet ”off-line” eller med ett eget trådlöst internetabonnemang.


Sjukresor

Som dialyspatient är du berättigad till sjukresa med taxi till och från dialysen. Detta sjukresetillstånd gäller enbart resor till och från dialysen eller till dialysrelaterade besök. Vanligtvis bokar vi fasta tider för resorna. Behöver du ändra restider tillfälligt kan du själv ringa sjukresor på telefonnummer 020- 91 90 90. Du betalar taxin vid varje resa tills du kommit upp i beloppet för frikort. För att få frikortet är det viktigt att du sparar ALLA taxikvitton för resorna till och från mottagningen. Sedan skickar du in kvittona till sjukreseenheten tillsammans med en blankett som erhålls av sekreteraren på dialysmottagningen. I mån av tid kan sekreteraren på mottagningen hjälpa till med detta. Vid resa med egen bil så skall detta uppges på blanketten. Frikortet skickas sedan till dig per post. Har du betalt mer än beloppet för frikort kommer beloppet betalas tillbaka via en utbetalningsavi.


Läkemedelskostnader

Erlagd avgift ligger till grund för frikort för läkemedel. Närmare information får du av apotekets personal.


Fotografering

Inom sjukhusområdet råder fotograferings/filmningsförbud (gäller även mobiltelefonens kamera). Tillstånd krävs alltid med hänsyn till patienters, anhörigas och besökares integritet. Fråga personalen på mottagningen.


För besökare

På dialysmottagningen har vi inga besökstider utan dina anhöriga är välkomna att besöka dig under din dialys.


Kontakt

Du som patient och dina närstående är välkomna att ringa när som helst. Hem- och självdialysmottagning, telefon 031-343 01 28.


Rök- och doftfritt sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhusets är ett rökfritt sjukhus och rökning är därför tillåtet endast utanför sjukhusområdet. På ett sjukhus är det vanligt med doftöverkänslighet och vi ber dig därför att inte använda starka dofter under din vistelse på sjukhuset.


Dina synpunkter/klagomål

Dina synpunkter och eventuella klagomål är viktiga för oss att ta del av. Det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet och vi gör vårt bästa för att försöka hjälpa dig. Du är självklart välkommen att framföra dina synpunkter till personalen på mottagningen. Vi har även en ”idé-låda” där du kan lämna skriftliga synpunkter och samtidigt vara anonym. Inom njurmedicinska området finns en särskild kontaktperson utsedd för att ta emot klagomål och synpunkter telefon 031-343 64 78.