Behandling av tumörer i lever och gallvägar

Utredning, remiss, bedömning och terapiplanering


Vårdprogram och generella riktlinjer

Ämne Dokument
Vårdprogram Västra sjukvårdsregionen Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar
  Nationellt vårdprogram för hepatobiliär cancer
Kliniskt protokoll Levertransplantation vid Klatskintumör (Cholangiocarcinom, ICD 10:C28.8), Transplantationscentrum
  Regionalt vårdprogram för cancervårdsprocessen - Hela patienten hela vägen
Rutindokument Benign tumör eller adenom