Lungtransplantation

Nationellt vårdprogram för lungtransplantation


Utredning och bedömning


Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation


Väntelista och förberedelser

Ämne Dokument
   
Förberedelser Vaccination vid hjärt-/lungtransplantation (vuxna)

 


Matchning av donator och mottagare

Ämne Dokument
Allmänt om matchning  
Ålder och vikt Vårdprogram lung tx
Blodgrupps (ABO)-kompatibilitet  Vårdprogram lung tx
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar Vårdprogram lung tx
  Scandiatransplant Guidelines
Utbyte med Scandiatransplant och Europa Scandiatransplant Guidelines

 


Transplantationen

Ämne Dokument
Preoperativ föreberedelse Vårdprogram lung tx
Anestesi och läkemedel Vårdprogram lung tx
Extrakorporeal cirkulation Vårdprogram lung tx
Operationen Vårdprogram lung tx

 


Immunsuppression

Ämne Dokument
Allmänna riktlinjer Vårdprogram
Immunsuppressiva protokoll Vårdprogram
Vid akut rejektion Vårdprogram

Uppföljning och datarapportering

Ämne Dokument
Kontroller och provtagning Vårdprogram

 


Handläggning vid komplikationer

Ämne Dokument
Allmänt Vårdprogram
Bronkoskopisk diagnos Vårdprogram
Infektioner Vårdprogram