Bukspottkörteltransplantation

Matchning av donator och mottagare

Ämne Dokument
Blodgrupps- (ABO) kompatibilitet AB0-inkompatibel njur- och pankreastransplantation
Utbyte med Scandiatransplant och Europa  Guidelines/rules

 


Transplantationen

Ämne Dokument
Antibiotika- och trombosprofylax Postoperativ vård vid kombinerad njur- och pankreastransplantation

Immunsuppression

Ämne Dokument
Immunsuppressiva protokoll Immunsuppression vid kombinerad njur- och pankreastransplantation

 


Uppföljning och datarapportering

Ämne Dokument
Kontroller och provtagning Uppföljning efter kombinerad njur- och pankreastransplantation