Njurtransplantation

Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation


Väntelista och förberedelser

Ämne Dokument
Vaccinationer före transplantation Vaccination vid organtransplantation - lever, njure, pankreas, multivisceral (vuxna)
Rökstopp Rutin saknas
Medicinsk behandling och rapportering Vårdprogram
  Blodkomponenter till patient under utredning eller på vänstelista för njurtransplantation
Väntelistan - väntetid och regler/rutiner Vårdprogram

 


Matchning av donator och mottagare

Ämne Dokument
Allmänt om matchning Vårdprogram
Bodgrupps- (ABO) inkompatibilitet Vårdprogram
Njurtransplantation vid ABO-inkompatibel levande donator Vårdprogram
  ABO-inkompatibel njurtransplantation med levande givare - utvidgad blodgruppering med anti-A och B-titernivå
  ABO-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar Vårdprogram
  STAMP - Scandiatransplant avaliable missmatch program
STAMP - lathund (länk Scandiatransplant) Lathund
Ålder och vikt Vårdprogram
CMV, EBV och hepatit vid matchning Vårdprogram
Utbyte med Scandiatransplant Europa Vårdprogram
  Guidelines Scandiatransplant
Prioritering och beslut Vårdprogram

 


Postoperativ vård


Uppföljning och datarapportering

Ämne Dokument
Uppföljning Vårdprogram
Kontroller vid provtagning Vårdprogram
  Screening av BK-virus och handläggning av BKV-nefropati (BKV) efter njurtransplantation
  Uppföljning och datarapportering efter njurtransplantation
  Återremittering efter njurtransplantation
  Omhändertagande av njurtransplantat vid kombinerad thoraxorgan- och njurtransplantation
Rapportering till dataregister Vårdprogram
Uppföljning efter njurtransplantation Rapportblad
Transplantatförlust/dödsfall efter njurtransplantation Rapportblad
TIGER - Transplantationsregister/ Uppföljning Uppföljning

Handläggning vid komplikationer

Ämne Dokument
Uretärstent Uretärkateter-/stent i transplanterad njure

Videolänkad PAD-konferens