Tarm- och flerorganstransplantation

Utredning och bedömning


Väntelista och förberedelser


Avlidna donatorer

 


Matchning av donator och mottagare

CMV, EBV och hepatit


Postoperativ vård

Ämne Dokument
Klinisk genetik Provtagning vid tarmtransplantation
Remiss Remiss genetisk analys
Endoskopi  Endoskopi samt tarmbiopsi tarmtransplantation
Bedömning Endoskpisk bedömning, graderingsschema
   

 


Immunsuppression

Ämne Dokument
Sirolimus/Everolimus vid tarmtransplantation Rutin - Byte av Sirolimus/Everolimus vid tarmtransplantation

 


Övrig medicinering och profylax


Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation


Uppföljning och datarapportering

Ämne Dokument
Endoskopi och tarmbiopsi  Rutin - Endoskopi samt tarmbiopsi tarmtransplantation

 

 


Handläggning vid komplikationer