Efter vårdtiden

Kontaktuppgifter

Om du försämras när du kommer hem eller om såret inte läker och du får t.ex. feber, kraftig huvudvärk, läckage från såret eller nytillkomna neurologiska bortfall ska du uppsöka din närmaste akutmottagning.

Om du har andra icke akuta frågor som rör din operation eller vårdtiden hos oss är du välkommen att kontakta sjuksköterska på Neurokirurgimottagningen. Telefontid mån-fre 0900-1000, telefon 031-3421548

Du kan även komma i kontakt med oss via 1177.se, sök och lägg till  Neurokirurgimottagning Sahlgrenska.

Sårskötsel

Du kan ta bort förbandet på tredje dagen efter operationen

Brukarorganisation

Som stöd för dig och dina närstående finns brukarorganisationer som du kan kontakta