Före operation

Inskrivning

När vi har mottagit din remiss görs en bedömning om du ska kallas till ett mottagningsbesök. Under besöket fattas beslut om operation tillsammans med Neurokirurg. Alla remisser kommer inte att leda till mottagningsbesök eller operation, remissvaret går då tillbaka till din läkare som har skrivit remissen som ska meddela dig svaret.

I de fall operation är aktuellt får du en kallelse via operationskoordinator. Du som kommer hemifrån kallas för inskrivning till vår inskrivningsenhet Neurokirurgi. Du kommer då att få träffa kirurg, narkosläkare, sjuksköterska, undersköterska som kommer att ge dig information om vad som kommer att ske i samband med din operation.

Om du skrivs in på en fredag och din planerade behandling eller operation kommer att ske på måndagen åker du hem på permission över helgen. Kostnaden för denna resa får du betala själv. Om du vill, och det fungerar med din operationstid, har du som patient också möjlighet att sova hemma natten innan din operation. I detta fall infinner du dig senast klockan 0630 på morgonen. Du kan prata om detta med den sjuksköterska som skriver in dig.

Kontaktuppgifter

Väntar du på operationstid och vill komma i kontakt med vår operationskoordinator ring på telefonnummer 031-342 61 42, mån-ons 1030-1200, tor-fre 1030-1130.